Mi a Kyokushin?

A KYOKUSHINKAI karate stílus alapítója, alapvető stílusjegyei

 
Sosai Masutatsu Oyama (1923.07.27.–1994.04.26.) a XX. század egyik legnagyobb küzdő egyénisége. Az ő képessége és felfogása a karatéról tükröződik irányzatunkban. A kyokushin karatét úgy is hívják a világban, hogy a legerősebb karate, vagy erőkarate. Célja tökéletesíteni  a karate technikáját, a küzdelmet, úgy hogy törekedni kell a valós küzdelemre, a valós felkészítésre, s bebizonyítani a testi és szellemi tréning közötti összefüggés fontosságát.
Valódi harcosokat csak valódi feltételek és körülmények között lehet nevelni! Így a stílus nem ismeri el a csupán jelzett, illetve bemutatott technikákat, csak a teljes erővel és hatékonysággal végrehajtott technikákat. Ehhez a kemény küzdőmodorhoz azonban csak igen fokozatos, módszeres, fizikai, szellemi és technikai felkészítés vezethet.

A kyokushin főbb összetevői:
 • KIHON – bázis, alaptechnikák (állások, ütések, rúgások, védések)
 • KATA – formagyakorlatok
 • KUMITE – küzdelem
 • TAMASHIWARI – töréstechnika

A kyokushin karate viszonylag fiatal karate stílus, alapítónk 1956-ban nyitotta meg első hivatalos DOJO-ját Japánban. A kyokushin karate technikái tartalmazzák a tradicionális japán karate egyenes vonalú ütéseit, védéseit, rúgásait, azonban amiben teljesen új reformot hozott a tradicionális iskolákkal szemben, az a kínai kempo, és a muay-thai körkörös technikáinak alkalmazása. Oyama mester maga is tradicionális japán karate irányzatokat tanult (shotokan, goyu-ryu, wado-ryu). Egy idős kung-fu mesterrel fojtatott küzdelme után, a mester tanácsára kezdte el alkalmazni a körkörös technikákat. Szívós munkával, elmélkedéssel és gyakorlással,a hagyományos karate alapjaira építve kialakította új elméletét, amely a kör, az egyenes és a pont egységéből áll. Ez azt jelenti, hogy minden technika a körkörös csípőmozgásból indul, amely energiát egyenes, vagy körkörös úton egy pontba fókuszálunk. Ezen elveken keresztül már lehetséges a test összes energiaforrását felhasználni, összpontosítani.
Technikai és formai megjelenésében így merőben új mozgásrendszert dolgozott ki, ellentétben az elavult tradicionális stílusokkal.

A KYOKUSHINKAI karate övrendszere

10 kyu (tanuló) és 10 dan (mester) fokozatra bomlik. A karatéka rendszeres időközökkel vizsgát tehet az arra jogosult személy előtt. A megszerzett övfokozat örökös, csak súlyos fegyelmi vétség esetén vonható vissza. A világon az egyik legkeményebb vizsga követelmény rendszerrel él a Kyokushin stílus. Mindegyik övvizsgát a tudásszintnek megfelelő erő és állóképességi gyakorlatok, bázis, alaptechnikai jártasságok, formagyakorlatok, és küzdelmek teszik néha elviselhetetlenné.

Az övszínek szerinti megkülönböztetés a Karatéban való elmélyülés szintjét jelenti. A fehér a tisztaságot és a tudatlanságot; a narancssárga a hajnalpír első színet az éjszakai égbolt sötétjében; a kék a hajnal derengésének színét; a sárga a napfelkeltét; zöld az erő kinyílását; a barna pedig az érés szimbólumát jelképezik.

Kyokushin eskü – DOJO KUN

Mi a Dojo Kun?

A Dojo Kun az edzőterem esküje. A hét pontjában megtalálható mindaz a karatéhoz szükséges bölcsesség, hozzáállás, erkölcsi érték és alapvető viselkedésforma, ami nélkül nem képzelhető el egy Kyokushin tréning. A karate csak ezen elvek szigorú alkalmazása által lehet erős és egyben igazságos. Ezt a hét pontot minden karatékának ismernie kell és ennek megfelelően kell edzéseit végrehajtania.

 • Rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket.
 • A BUDO igaz útját követjük, így fejlesztjük képességeinket.
 • Szilárdan törekedni fogunk önmagunk legyőzésére.
 • Megtartjuk az udvariasság szabályait, tiszteljük elöljáróinkat és a rangban feljebb levőket. Tartózkodunk az erőszaktól.
 • Követjük az emberiesség tanítását, soha nem feledjük az alázatosság igaz erényét.
 • Tiszteljük a bölcsességet és az erőt, nem keresünk más vágyakat.
 • Egész életünkben a KARATE fegyelmével járjuk a KYOKUSHIN útját.

Kyokushin etikett

Miért van dojo etikett

A kyokushin karate begy klasszikus harcművészet. Az egymás közötti kapcsolatokat a dojoban a hagyományos japán karate tradíciók szabályozzák. Ezek a viselkedési normák hosszú idő alatt alakultak ki, és jól beváltak. A modern nyugati társadalmakban ezek a normák nem szokásosak, tehát külön meg kell tanulni őket, ha a kyokushin útját akarjuk járni. Vannak, akik könnyen elfogadják a viselkedés szabályait, mások nehezen.

Az etikett betartása dojonként lehet enyhébb, vagy szigorúbb. A szabályokat nem minden edző tartja és tartatja be szó szerint, de attól még léteznek, és hozzá tartoznak a kyokushin karatéhoz. Ha más klubban vagy dojopban edzel, tartsd be a dojo etikettet, míg nem ismered a helyi eltéréseket! Nyugodt lehetsz, mert ezek nemzetközi szabályok, melyek minden kyokushin dojora érvényesek.

Mielőt a dojo-va lépsz

A gyakorló ruhád (karategi) mindig legyen rendes és tiszta. ha elszakad, meg kell varrni, vagy foltozni. Egy javított, foltozott karategit hordani nem szégyen, de szakadtat, vagy piszkosat viselni, igen. A nők, lányok, egyszínű fehér pólót hordhatnak a karategi alatt, a férfiak semmit. Nem viselhető semmilyen ékszer, karóra edzés alatt.
A Dojobaban mezítláb folyik az edzés- a szabály alól kivételt az edző tehet- ezért a cipőt, papucsot szépen rendben, sorban kell elhelyezni a dojo bejárata mellet, ha lehet kívül.

A Dojoban

Amikor belépünk a dojoba, vagy elhagyjuk azt, meg kell állni az ajtóban befelé fordulva, és meghajolva mondunk hangos OSU-t. Ez jelképezi a dojo és a bent lévők iránti megbecsülésed.

Ha beléptél a dojoba, és még nem kezdődött el az edzés, sorban menjünk oda a magasabb övfokozatúakhoz, meghajlással, és OSU-al köszöntjük őket. Kezd a legmagasabb övfokozatúval!

Ha már bent vagy a dojoban, és nálad magasabb fokozatú lép be, várj, míg ő maga végez a köszöntésekkel, ezután menj oda hozzá, és köszöntsd!

Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézel viszonozd-ez a tisztelet jele. A kezeid tartsd egyformán, ne a csuklóját, avyg az alkarját fogd meg a bl kezeddel, mert az tiszteletlenség.

Ha fekete öves, vagy az edző kép a dojoba, a rangidős (legmagasabb övfokozatú) karatéka vezényeljen FUDO DACHI-t és SEMPAI/SENSEI/SHIHAN NI REI!-t, a válasz OSU!

A küzdelmet ne gyakorold, ha az edző nincsen jelen!

A dojo rendes, tiszta és biztonságos állapotának fenntartásáért mindenki felelős.

Tilos a dojoban enni/inni/rágógumizni.

Az edzés kezdete

Az edzés kezdetére a rangidős karatéka álljon az első sor jobb szélére, és rangsor szerint sorakoztassa a csapatot. Igazodj jobbra és előre. Amikor az edző szemben feláll a csapattal, a rangidős vezényeljen FUDO DACHI-t, majd üdvözlést: SEMPAI/SENSEI/SHIHAN NI REI!-t, és OTAGAI NI REI!-t. Mindkettőre válaszolj meghajlással és hangos OSU-al. Ezzel az edzés megkezdődik.

 

Az edzés

Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le a z ajtó mellé, a fal felé nézve SEIZA-ba. Ha az edző szólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg, és mondj OSU-t! Utána gyorsan állj be a sorba. Ilyenkor már ne kezdj el a társaidnak köszöngetni, beszélgetni.
PRÓBÁLJ NEM ELKÉSNI!

Mindig gyorsan hajtsd végre az utasításokat.

Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt kérnél az edzés vezetőjétől! ha el kell menned, ne mászkálj a csapat és az edző közötti téren, lépj a sorod mögé, menj ki a sor mentén oldalra, és ott távozz.

Mindig a megfelelő megszólítást alkalmazd az edzésvezető felé (SEMPAI/SENSEI/SHIHAN) a dojoban. Ha hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU-al!

Ha valamit mondani akarsz az edzőnek, várd meg az alkalmas pillanatot, pl két gyakorlat között, YASUME alatt, magyarázat idején stb. és hangos OSU-al jelezd a szándékodat. Ha az edző megkérdezi mit akarsz, akkor közöld vele.

Ha bármit adsz a feljebbvalódnak, mindig két kézzel nyújtsd át! Ez a tisztelet jele.

Az edzésed, komoly dolog. Ne nevetgélj, ne vihogj, ne beszélj, és ne szakítsd meg a gyakorlatot!

Mindig FUDO DACHI-ban várd a következő utasítást, hallgasd a magyarázatokat! Soha ne álldogálj csípőre tett kézzel!

Az edzés vezető minden utasításának kérdezés nélkül engedelmeskedned kell a dojoban. Nem fog olyasmit kérni, amit ő maga ne próbált volna ki. ha nem tudod helyesen végrehajtani, akkor próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. Ne add fel!

A páros gyakorlatok megkezdése előtt a partnered felé hajolj meg, és mondj O NAGAI SHIMASU!-t Amikor elválsz a partnertől, köszönd meg neki a közös munkát, mondj ARIGATO GOSAI MASHITA!-t.

A szünetek alatt ne ülj le, ne támaszkodj, ne feküdj le. Csinálj valami hasznosat! Ne vesztegesd el az edzés idődet.

Az edzés befejezése

Az edzés végén az edző felsorakoztatja a csapatot, és megáll velük szemben.A rangidős, aki az első sor jobb szélén áll, vezényeljen: SHINZEN NI REI!-t, válasz, OSU! Az edzésvezetőnek megköszönjük az edzést -vezényszava: SEMPAI/SENSEI/SHIHAN NI DOMO ARIGATO GOSAI MASHITA! a válasz, ARIGATO GOSAI MASHITA! A társainknak is köszönetet mondunk- vezényszava: OTAGAI NI DOMO ARIGATO GOSAI MASHITA! válasz, ARIGATO GOSAI MASHITA! Az edző általában a KEGOAARI! vezényszóval jelzi, hogy vége az edzésnek. Mielőtt kilépsz a sorból, illik megköszönnöd a társaidnak az edzést. Mondj nekik ARIGATO GOSAI MASHITA!-t jobbra, előre, balra és hátra is.

Mielőtt kilépsz a dojoból, ne felejts el megállni az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mond OSU-t.

Ne feledd

A Dojo etikett ugyanúgy része a kyokushin karaténak, mint az ütések, rúgások stb. ha nem tanulod meg, és nem tartod be, akkor nem kyokushint csinálsz. Senki sem kényszerít téged, hogy a kyokushin útját járd, járhatod a saját utadat, ha azt jobbnak tartod. Ellenben ha edzéseken veszel részt, a dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod, tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb lévőket, de nem csak őket, hanem minden társadat. A tisztelet, kijár a rangban feljebb lévőknek, tehát kijár neked is, a nálad alacsonyabb övfokozatúaktól.

Kyokushin szimbólumok

A KYOKUSHINKAI szó jelentése:

KYOKU- legtávolabbi, alapvető, végső
SHIN- igazság, valóság
KAI – találkozni, összekapcsolódni.

A KYOKUSHINKAI jelentése:Találkozás a végső igazsággal! vagy A végső igazságot keresők Társasága!
A Kyokushin karate, mint azt nevének jelentése is mutatja-szemben a tradicionális japán karate stílusokkal- olyan merőben új és nyílt módszer, amely az egyén emberségessé válásához mindig és mindenkor az igazságot keresi.

a KANKU

amely eredetileg a Kanku-dai kata-ban szerepel, mint égvizsgáló pozíció. Az egységet, az erőt, a végtelent jelképezi. E kéztartást úgy képezzük, hogy nyitott tenyerünket kézháttal arcunk felé fordítva hüvelyk és mutató ujjakat egymásnak támasztjuk. A közte levő rombusz alakú résen keresztül tekintünk ki messzeségbe. A kanku az ujjak találkozásánál az egységet, a csukló felőli széles rész az erőt, a kör közepe a végtelent, illetve a távoli célt, az egészet összefogó kör pedig a harmóniát és a körkörös mozdulatokat jelképezi.

a KANJI

mely a dogi kabát bal oldalán található, a kyokushinkai japán 3 kanji jeléből készült kaligráfia.

KYOKUSHIN KATÁK

A Kyokushinban a katák tükrözik a stílusalapító Sosai Oyama útját a harci művészetekben. A Taikyoku és Pinan katák a Shotokan stílusból, A Yantsu a kínai Kempóból, néhány később kata a Goju Ryu stílusból erednek. Az előbbiek az északi, az utóbbi a déli stílusirányzatokhoz tartozik.

A kata szó alakot, vagy formát jelent. A leíráshoz használt Japán kandzsi (képírás karakter) a következő jelekből áll:
Szó szerint fordítva, a kata jelentése: ” A földet metsző forma” Magyar nyelven inkább az értelmezéssel egybekötött jelentést használják, mely szerint a kata jelentése: Képzelt ellenféllel vívott, kötött mozdulatokból álló küzdelem.”

A kata védések, rúgások és ütések sorozata, amelyeket egy vagy több állásban hajtunk végre közben előre, hátra vagy oldalra mozogva. A mozgások sorozata az adott formagyakorlattól függ. A védekező és támadó technikák aránya, az állások típusa, az alkalmazott mozgásirányok és az ütemezés minden formagyakorlatnak egyedi jelentést, értelmezést és karakter ad.

A katák gyakorlásán keresztül a hagyományos harci technikák tanulhatók meg. Az egyensúlyérzék, a koordináció, a légzéstechnika és a koncentráció is fejlődik a katák gyakorlásával. Tökéletesen végrehajtva, a kata kiváló fizikai erőgyakorlat, valamint nagyon hatékony formája a szellem és test edzésének. A kata testesíti meg a ren ma (folyamatos tökéletesítés) gondolatát – szorgalmas gyakorlással, a kata mozdulatai egyre finomabbá és tökéletesebbé válnak. A részletekre figyelés, amely a kata tökéletesítéséhez szükséges, egyben fejleszti az önfegyelmet is.

A koncentráción, elhivatottságon és a gyakorláson keresztül a tanulás egy magasabb szintje érhető el, ahol már a kata annyira beleívódott a tudatalattiba, hogy végrehajtásához nem kell tudatos figyelem. Ez az, amit a Zen mesterek mushin állapotnak (gondolatnélküliség) neveznek.

A hagyományos katák gyakorlása a karateka számára az ősi mesterek, a Kyokushin karate, és általában a harci művészetek előtti tisztelgés is egyben.

A Kyokushin katáit eredetük és felépítésük alapján Északi formagyakorlatokra és Déli formagyakorlatokra osztják.

Az északi formagyakorlatok hasonlóak a Shotokan karate formagyakorlataihoz, mivel ezek Masutatsu Oyama azon edzésein alapulnak, amikor Gichin Funakoshi mesterrel gyakorolt. Funakoshi mester ezeket a katákat az Észak-kínai kempoból, és a Shorin Ryu karate stílusból fejlesztette ki. A Shorin Ryu olyan okinawai karate stílus, amely a kínai Shaolin kempon alapul. Ezekben a formagyakorlatokban hosszú, mély állások, erőteljes védések és ütések találhatók.

Az északi katák: Taikyoku Sono Ichi, Taikyoku Sono Ni és Taikyoku Sono San; Pinan Sono Ichi, Pinan Sono Ni, Pinan Sono San, Pinan Sono Yon és Pinan Sono Go; Yansu; Tsuki no; Kanku; Sushiho

A déli formagyakorlatok, Masutatsu Oyama azon tanulmányai alapján fejlődtek ki, amikor a Goju Ryu okinawai stílusát gyakorolta So Nei Chu mesterrel. Ezek a formagyakorlatok a Dél-kínai kempo leszármazottai. A mozdulatok ezekben a formagyakorlatokban körkörösebbek és lágyabbak, mint az északi katákban.

A déli katák: Sanchin no; Gekisai Dai és Gekisai Sho; Tensho; Saifa; Seienchin; Gayru; Seipai

KATÁK GYAKORLÁSA
Sokan kérdezik meg mi is az a kata. Általában azt a választ adjuk, hogy a kata egy előírt lépéssorozat ütésekkel, védésekkel, rúgásokkal és egyéb technikákkal együtt, amelyben bemutatjuk az egyensúlyt, az erőt, a gyorsaságot, pontosságot, a szépséget. A kata azonban több ennél. Egy modern kata versenyen, – ahol a testi adottságok, képességek vannak előtérben –, nyerhetsz a gyorsan és pontosan végrehajtott katával, de ez nem a Budo kata lesz. A külsőségek mögött, meg kell mutatnod a belső erőt, a katának nem szépnek kell lennie, hanem élnie kell. Ahhoz, hogy éljen a katád, sokat kell foglalkoznod vele és érezni, tudni fogod, amikor ezt elérted.

OSU!

Ezt a szót lehet a leggyakrabban hallani edzésen, versenyen, edzőtáborban. Az edzések udvariassággal kezdődnek és végződnek. Ha belépünk a dojo-ba, ezzel a szóval köszöntjük a mestereket, társakat, magát a termet, és a terembe elhelyezett shindent. Ha távozunk, ugyan így járunk el. Edzés közben ezzel a szóval válaszolunk.

Oshi Shinobu! azaz OSU!
Oshi jelentése: nyomni, hajtani
Shinobu jelentése: kiállni, elviselni, kitartani
Összefoglalva: „Kitartani, míg van hajtóerő!”

Mindannyian ismerjük az érzést: Először a test mondja, hogy elég. De az elme még hajtja tovább a testet. Mikor az elme feladja, a lélek mondja azt, hogy tovább…és mikor a lélek is feladná, akkor a mester azt mondja, hogy „Yame!”
Van egy japán mondás: „Három év a sziklákon – Seiko ju ne” Sosai Oyama azt mondta a tanítványainak, hogy ha egy átlag embernek három évig kell kitartania, akkor egy karatékának tíz évig. Halála előtt nem sokkal, új mottót adott a Kyokushinnak: „OSU NO SEISHIN!” – Soha ne add fel! Ez az OSU! filozófiája…
Csak az elmélyülés ténye vezet a KYOKUSHINKAI-KARATE-DO lényegének a megértéséhez. A DO szó jelenti a szellemi utat. A KYOKUSHINKAI KARATE nem egyszerű küzdősport, vagy küzdelmi rendszer, hanem harcművészet, vagy inkább életstílus. Nagy-nagy szükség van megfelelő fizikai felkészültségre, nagymértékű kondícióra, és technikai tudásra, de legalább annyira fontos a mentális, spirituális háttér, filozófiai tartam.